Metody

W Reh Medik stosujemy następujące metody działania:

  • terapia manualna holistyczna wg Rakowskiego
  • rehabilitacja ortopedyczna CYRIAX
  • PNF
  • techniki energizacji mięśni