Autoterapia

Autoterapia – są to ćwiczenia skierowane do pacjentów, którzy z pełną świadomością angażują się w powrót do zdrowia.

Pacjent wykonuje bogaty program terapeutyczny w domu po uprzednim przeszkoleniu przez Fizjoterapeutę. Autoterapia to proces rehabilitacji, którą wykonuje się w domu samodzielnie lub z pomocą drugiej osoby. Jest to skuteczna i nowoczesna metoda rehabilitacji. Do autoterapii kwalifikują się wszyscy pacjenci z dysfunkcjami narządu ruchu, z zaburzeniami czynnościowymi kręgosłupa, kończyn, miednicy, głowy i żuchwy. Takie przeciążenia nie powstają na skutek urazów czy wypadków, lecz są sumą nieprawidłowych wzorców zachowań (sylwetka ciała, sposób w jaki spędzamy wolny czas oraz postawa w pracy) a także przeciążenia związane ze stresem.

wróć…