Rehabilitacja dzieci

Mamy spore doświadczenie  w pracy z dziećmi. Pomagamy na różnego pochodzenia choroby, wady postawy, urazy powypadkowe a także nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

Prowadzona przez nas rehabilitacja wykorzystuje nowoczesne metody leczenia takie jak: PNF, terapia ręki, rehabilitacja ruchowa, trójpłaszczyznowa terapia stopy, terapia manualna…

Sugerujemy rodzicom, o ile nie jest za późno, że lepiej zapobiegać niż leczyć gdyż wady postawy w  wieku dziecięcym mogą skutkować poważnymi problemami oraz dysfunkcjami w życiu dorosłym.

wróć…