Terapia manualna

Terapia manualna w modelu holistycznym jest to  metoda leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Skupia się ona nie tylko na sferze fizycznej ale także na sferze duchowej , emocjonalnej, psychicznej oraz na indywidualnym spojrzeniu na pacjenta.  W terapii stosuje się techniki ręczne oraz odruchowe. Ten system leczenia jest bezpieczny i skuteczny.

W terapii manualnej operuję bodźcami  biomechanicznymi, odruchowymi i słowem. Docieram do pacjenta w taki sposób aby poznać przyczynę dolegliwości bólowych. Leczenie polega na przywróceniu fizjologicznej równowagi pomiędzy stawami, mięśniami oraz układem nerwowym. Techniki ręczne jakie wykorzystuję w tej metodzie leczenia to: manipulacje , mobilizacje uciskowe, trakcje oraz ślizgi stawowe.

„W holistycznym podejściu do pacjenta ważne jest jak świadomie oraz aktywnie podążamy za dynamiczną zmiennością organizmu. System ten opiera się na leczeniu zaburzeń czynności narządu ruchu, ujmując go jako sferę integrującą osobowość człowieka. Zadaniem tej metody leczenia jest pozytywne działanie na osobowość ludzką, która powoduje a następnie podtrzymuje procesy zdrowienia .”
(dr. A.Rakowski)

wróć…